image_pdfimage_print

List otwarty i elektroniczny do: jaroslawklawikowski@hotmail.com

Witam !

Zdecydowałem się do Pana napisać, po tym jak moi dziennikarze śledczy z Dziennikarskiego Biura Śledczego stwierdzili, że kopiuje Pan moją pracę dla Polski i Polaków pn. Dziennikarskie Biuro Śledcze.
Pańska strona www. została skopiowana na dowód „pańskiej inicjatywy”, czyli kradzieży mojego pomysłu.

Pragnę Pana poinformować, że Dziennikarskie Biuro Śledcze jest moją inicjatywą, które założyłem w roku 2004.
Żądam zatem zakończenia przez Pana robienia sobie reklamy kosztem mojej ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Mam na uwadze zakończenie przez Pana wszelkiego działania w zakresie pn. Dziennikarskie Biuro Śledcze.
Podszywanie się pod moją inicjatywę, jest przestępstwem. Jest to zwyczajne oszustwo i kradzież mojej inicjatywy autorskiej.
Oznacza to, że dopuścił się Pan przestępstwa.

Mam nadzieję, że do Pana dotrze ten list w formie elektronicznej i Listem Otwartym, bowiem z racji tej, że nie mogłem do Pana znaleźć kontaktu telefonicznego – do redaktora – na pańskiej stronie pn. Nasze informacje PL http://www.naszeinformacje.pl/, postanowiłem zadziałać publicznie.
Ponieważ jest Pan bezczelny pozwoliłem sobie skopiować pańskie zdjęcie z zakładki: „Archiwum 2014” i pokazać pańską twarz publicznie, ponadto dla wszystkich zainteresowanych przedstawiam również „pańską inicjatywę” umieszczoną na w/w stronie www:
„Dziennikarskie Biuro Śledcze

Opublikowano: niedziela, 18, marzec 2018 15:00
Odsłony: 132

Znacząca ilość przestępstw, czy okoliczności przestępczych uchodzi bezkarnie oprawcom wobec stosowania takich metod, których udawadnianie nie licuje z powagą Sądu, lub jest poza zakresem kompetencji Policji, bądź innych służb. Przestępcy niszczą człowieka nie tylko czynem, ale tym wyrafinowanym czynnikiem modnym w ostatnim czasie jakim jest słowo, spisane lub przekazy ustne. Te ostatnie potrafią człowieka zdyskredytować społecznie, lokalnie a nawet rodzinnie. Brak odpowiedzialności za pomówienie, brak surowszych kar za podawanie nieprawdziwej informacji, składanie fałszywych zeznań doprowadziło między innymi do skazania młodego mężczyznę na 25 lat pozbawienia wolności. Wyszedł po 18 latach, żąda teraz 10 mln zł zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie. Czy to zrekompensuje jemu trud więzienia, jeszcze tak okrutnego jakim jest skazanie za pedofilię? Raczej nie. Gdzie są ci, którzy przyczynili się do wydania takiego wyroku w sprawie? Dzisiaj oni powinni zasiąść na ławie oskarżonych.

Inicjatywa powołania Dziennikarskiego Biura Śledczego wyszła wobec stykania się z codziennością wymagającą dojścia do prawdy, gdzie organy ścigania wykazują niemoc, a pokrzywdzeni nie mają rzeczywistej pomocy. Bolączką systemu jest niemożność wyeliminowania czynnika stosowania kłamstw, fałszywych zeznań przez profesjonalnych pełnomocników. Gdy sędzia zasugeruje takie czynności adwokatowi, ten broni się tym, że taką wersję wydarzeń przekazał mu np.pozwany.

Dlaczego Dziennikarskie Biuro Śledcze? Dlatego, że pozyskanie informacji przez dziennikarza są nieporównywalne. Dziennikarz ma prawo pytać, pozyskiwać informatorów, może kontaktować się z każdym. Tajemnica zawodowa jest porównywalna z adwokacką, z takim człowiekiem, posiadaną wiedzą można się podzielić wbrew nawet klauzuli tajne i wyższej. Nawet gdyby państwo chciało ukryć coś przed ciekawskimi, dziennikarz w interesie odbiorców, czy nawet, a przede wszystkim narodowi może ujawnić.
Jarosław Klawikowski”

Wnioski końcowe
Mając na uwadze publiczne wypowiedzenie się do Pana w zakresie pn. Dziennikarskie Biuro Śledcze – liczę na to, że zaprzestanie Pan bezzwłocznie działać na moją szkodę, tym samym Polski i Polaków, których ja reprezentuję z godnością.
Wobec ujawnionej publikacji – żądam natychmiast jej skasowania lub usunięcia z niej nazwy: „Dziennikarskie Biuro Śledcze”
Brak reakcji z Pana strony w czasie do 14 dni, od daty 25 czerwiec 2018 rok, a zarazem zrozumienia powyższej kwestii – potraktuję pismem pn. Zawiadomienie o przestępstwie – do organów ścigania.

 

Piotr Moskwa
Dziennikarskie Biuro Śledcze
www.dbs.infoekspres.pl
Polska, 26 czerwiec 2018 rok, godz. 13:31

Do wiadomości:
1. Prezes PIS – Jarosław Kaczyński
2. Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości
3. Patryk Jaki – w-ce Minister Sprawiedliwości
4. Polskie Media Niezależne

Dodaj komentarz