image_pdfimage_print

Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza naszego kraju, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swych ojców, wśród pracowitego ludu utrzymać się nie może i tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę.

Stanisław Staszic żył w latach 1755-1826. Wybitny polski myśliciel, pisarz, tłumacz i filozof w epoce oświecenia. Bardzo aktywny działacz społeczno-polityczny, pionier polskiej spółdzielczości.