image_pdfimage_print

Infoekspres.pl – Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w portalu bez zgody jest zabronione.

Uwaga !
Materiałów zgromadzonych dla naszego serwisu internetowego oraz w nim opublikowanych – nikomu nie sprzedajemy.

Konsekwencje !
Kopiowanie materiałów, w części lub w całości z serwisu Infoekspres.pl w celu komercyjnego prezentowania lub przypisywania ich autorstwa sobie, manipulowania treścią wyjętą z kontekstu – z własnymi komentarzami etc., bez zaznaczenia źródła ich pochodzenia, a ponadto bez zgody może narazić Ciebie lub Twoją firmę na poważne konsekwencje karne, cywilne oraz finansowe.

Za zgodą !
Dla celów edukacyjnych, własnych, informacyjnych uzyskaj naszą zgodę i prezentuj bezpłatnie wszelkie materiały w wiadomym dla nas miejscu, z zaznaczeniem źródła pochodzenia.
Chcesz rozpowszechniać nasze informacje ?
Skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 730 345 630

 

Redakcja Infoekspres.pl
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie
www.infoekspres.pl
Polska, 25 sierpień 2018 rok, godz. 08:12