Print Friendly, PDF & Email
Żyd Jakub Berman – zbrodniarz z NKWD, podwładny Józefa Stalina. Drugi od strony lewej.

Żydowska Konfederacja – Nie ma wolnej Polski, bo Polacy ciągle dają się nabierać Żydom !
Tytuł oryginalny

Wolnej Polski nigdy nie będzie dopóki Polacy nie wykluczą Żydów z polityki i urzędów państwa polskiego

Od roku 1944, kiedy to Józef Stalin utworzył PKWN (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – organ samozwańczy i marionetkowy) w Polsce, to praktycznie każda władza jest sprawowana przez Żydów.

Na tajnym posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Żydowskiego w roku 1945 Jakub Berman z NKWD – podwładny Józefa Stalina, w jasnych słowach skierowanych do Żydów określił zasady rządzenia Polską i Polakami. Po wielu latach poznajemy część treści Tajnego Stenogramu Jakuba Bermana:
„Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.
Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem. W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej. W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość. W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.
Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko. Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.
Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.
Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję. Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm. Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową, zdradzi ją i uzna, że rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady. Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.
Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, ze USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów. Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata. Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.
Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36.200, Kijów – 17.800, Moskwa – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730. Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski – tzn. zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju.
Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce. Każdy Żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność. Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu. Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.
Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów. Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszów zagranicznych i państwowych. Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.”

W roku 1945 komunistyczny przywódca Polskiej Partii Robotniczej Władysław Gomułka powiedział: „Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy” – mając na uwadze wieczną władzę zakładaną w Polsce przez ZSRR.

W zasadzie władzę zakładali zbrodniarze żydowscy z NKWD, tworząc przez lata urzędy, które stały za zbrodniami na Polakach, tłumacząc Polakom, że walczą z bandytami.

W następstwie tych zbrodniczych działań wszystkie polskie urzędy zostały obsadzone przez Żydów, którzy następnie władzę przekazywali swoim spadkobiercom.

Dziś Żydów niektórych, którzy zostali ujawnieni znamy jako resortowe dzieci innych jako przeciwników systemu, tzw. antysystemowców.
Za wszystkim stoi system, który odpowiednio kreuje powszednią rzeczywistość, aby przetrwać w nieskończoność.
Dla uwiarygodnienia systemu, który stworzyli Żydzi – zwalczają go Żydzi, którzy udają Polaków. Żydzi mówią o Żydach, jednak sami ukrywają swoje pochodzenie.
Jeżeli Ci Żydzi są tacy uczciwi i ZATROSKANI Polską, to dlaczego ukrywają swoją prawdziwą tożsamość ?
Kolejna sprawa to nazwisko.
Żaden Polak nie nosi niemieckiego nazwiska. Niemieckie nazwiska noszą Niemcy i Żydzi.
Jak zatem określić Brauna, który nosi niemieckie nazwisko i mu to nie przeszkadza ?
Jak zatem określić Janusza Korwina-Mikke vel Ozajasza Goldberga, jak nie Żydem, który wziął udział w wydarzeniach marca 1968 roku, razem z innymi Żydami ?
Dziś Ci ludzie założyli Konfederację, podobnie jak kiedyś: Michnik, Geremek, Mazowiecki, Kuroń i inni Żydzi – założyli: KPN, KOR i żydowską Solidarność, aby pójść do władzy i jej nigdy nie oddać.
Tak oto wygląda Wolna Polska po żydowsku !

 

Krzysztof Kamiński
?? Polak, endek-patriota. Wyzwanie do działania-alert: Albo ma Polacy odzyskamy Polskę, albo Żydzi zrobią nam tu II Palestynę !

Pierwsza publikacja: 28 grudzień 2019 rok o godz. 10:23

Podziel się informacją:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Flaker
 • Kciuk.pl
 • MySpace
 • Pinger
 • Twitter
 • Wahacz.pl
 • LinkedIn
 • Yahoo! Buzz
 • Bitacoras.com
 • BlinkList
 • Co-Robie.pl
 • Diigo
 • Grono
 • Gwar
 • Śledzik
 • Wykop
 • Add to favorites

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code


CAPTCHA Image
Reload Image