URL: www.infoekspres.pl/?O_Infoekspres_Polska

Już 16 lat wydawnictwo i serwis działa w Polsce

Infoekspres Polska powstał 5 stycznia 1998 roku. 2024 rok to 26 rok serwisu i wydawnictwa, z których 10 lat działał poza Polską.
Realia wolności w Polsce są takie, że w Polsce takich mediów nie można było zrobić, aby na trwałe zaistniały.

Infoekspres jest projektem o zasięgu światowym, przede wszystkim skierowanym dla Polski i Polaków, w Polsce i dla całej Polonii. Serwis publikuje materiały o tematyce: historycznej, gospodarczej, prawnej, informacyjnej, edukacyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej i innej.
Głównym celem serwisu jest niezależne działanie na rzecz Polskiej Racji Stanu. Do zadań naszych należy: edukowanie i informowanie, o tym, czego inni odmawiają z wielu różnych powodów, uzależnień-układów, korupcji i innych. Zajmujemy się promowaniem nowych technologii, ciekawych zagadnień z wielu dziedzin gospodarki etc. Wspieramy polską gospodarkę narodową, przedsiębiorczość, w tym: rolników, plantatorów i hodowców, którzy muszą produkować zdrową żywność na polski stoły.

Redakcja