URL: www.infoekspres.pl/?temat___Budujemy_Narodowe_Ministerstwo_Sprawiedliwo%C5%9Bci

Sądy, Egzekucja Komornicza, policja Komornicza. Nasze bezpieczeństwo....

Kto może składa pozwy, opłaca od osoby 1000 PLN, od firmy, działalności gospodarczej 2000 PLN, a my na koszty to przeznaczamy oraz na skuteczną i bezpieczną egzekucję komorniczą ....

Wszystko do rozliczenia, a po egzekucji za wszystko płaci dłużnik....

Nasze dane: Kancelaria „PrawoMocny” Spółka z o.o. w Szczecinie Tel. +48 793 669 290, w dniach pon.-pt., od godz. 08.00-16.00

http://www.prawomocny.org/ - „PrawoMocny” Kancelaria Komornika Sądowego
http://www.nsa.sz-prawomocny.pl/ - Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie