Dziennikarze Śledczy z DBŚ Polska zauważyli stosowanie cenzury prewencyjnej w stosunku do filmów Piotra Moskwy – publikowanych w internecie

Print Friendly, PDF & Email

Prawdziwa Sensacja ws. Szczepień Przymusowych !

Piotr Moskwa jest pierwszą osobą w Polsce, która jako pierwsza – już w roku 2013, publicznie informowała wszystkich Polaków o zagrożeniu Szczepieniami Przymusowymi, które mają być podstępnie wprowadzone przez „elity rządzące” Polakami.

Z racji tej iż Piotr Moskwa mówił PRAWDĘ, w stosunku do niego zaczęto stosować wszelkiego rodzaju represje, niszczono mu działalność gospodarczą, niszczono jego finanse, rabowano mu majątek, a w końcu napadnięto na jego rodzinę, zabrano i więziono mu dzieci. Piotr Moskwa jest jedynym niezależnym dziennikarzem w Polsce, któremu zabrano podstępnie dzieci, na zlecenie, z zemsty – za ujawnianie PRAWDY. Wszystko, co pisał i mówił Piotr Moskwa ośmieszano. Jego artykuły na temat: Szczepień Przymusowych, szczepienia ludzi skażonymi szczepionkami, celowego wywoływania chorób etc., w tym filmy i publiczne wystąpienia, w ramach protestów, były: CENZUROWANE, BLOKOWANE i NISZCZONE – w całym internecie.

Do akcji przeciwko Piotrowi Moskwa i jego dziennikarzom zostali włączeni agenci służb, byli funkcjonariusze i współpracownicy SB – obecnie pracujący dla nowej antypolskiej władzy, którzy udają patriotów, a też dziennikarzy, w większości już opisani w ramach dekonspiracji.

W stosunku do całej dziennikarskiej i medialnej działalności Piotra Moskwy – stosowano cenzurę prewencyjną, która jest w Polsce prawem zabroniona, samego Piotra Moskwę prześladowano między innymi sądownie. Przez blisko 4 lata chciano go umieścić w Zakładzie Psychiatrycznym na podstawie spreparowanych zarzutów. Jego rzekomą chorobą wg biegłego psychiatry jest mówienie przez lata o SYJONIZMIE, co miało by oznaczać, że objawiła się u niego psychoza i jest chory psychicznie, tym samym niebezpieczny dla własnej rodziny i wszystkich ludzi.
Piotr Moskwa jednak dał sądowi „twarde dowody” na temat SYJONIZMU, który jest zagrożeniem dla całej ludzkości. Wobec miażdżących dowodów kolejna sprawa i umieszczenie go na bezprawne badania psychiatryczne – upadła, bowiem sędzia stanął po stronie PRAWDY, czyli za Piotrem Moskwa.

Jak się okazuje wszystko, co mówi przez lata Piotr Moskwa się sprawdza. W ramach wprowadzania przeciwko Polakom – Szczepień Przymusowych powraca jak bumerang, wszystko, co głosił na ten temat Piotr Moskwa.
Wszystko wychodzi na jaw. Ludzie, którzy zwalczali przez lata Piotra Moskwę, jego niezależne media i dziennikarzy – są demaskowani, jako współpracownicy skrytobójczej władzy.
Decydenci, którzy się mienią władzą – na wszelkie sposoby próbują wszelkich metod, aby informacje od Piotra Moskwy, z jego wydawnictwa i serwisu Infoekspres.pl i wielu innych, które dotąd były zwalczane na wszelkie sposoby były jeszcze bardziej zwalczane.
Piotr Moskwa cały czas jest odcinany od możliwości zarabiania, a nawet przyjmowania datków od ludzi, bowiem nie może nawet mieć własnego konta w banku, bo te są rabowane fałszywymi tytułami etc. Z racji tej Piotr Moskwa korzysta z konta bankowego córki, Western Union i Poczty Polskiej – dzięki to którym rozwiązaniom, każdy kto zechce może wspomagać całą jego pracę dziennikarską i jego media oraz jego rodzinę.
Media i dziennikarstwo Piotra Moskwy, po okresie 17 lat pracy za darmo – jeszcze nie przynoszą dochodów, tym samym Piotr Moskwa nie zarabia.
Pomimo tego, potrzeba przyznać, że Piotr Moskwa zbudował Polskie Media Niezależne, które służą Polsce i Polakom, media które wkrótce będą zarabiały i mogły dawać pracę ludziom, którzy zrobią wszystko dla PRAWDY. Dziś zarówno niezależne dziennikarstwo i media oraz Piotr Moskwa i jego rodzina potrzebuje wsparcia. Poświęcił się dla dobra Polski i Polaków, czego nie da się już dłużej ukryć.

Stosowanie „cenzury prewencyjnej” w Polsce jest zakazane, który to fakt jest odnotowany w: Rozdział II: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela Konstytucji RP – tu jest źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej

Fragment z Konstytucji RP:
„Rozdział II: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Rozdział II Konstytucji normuje sytuację prawną obywateli, określając ich wolności, prawa, a także obowiązki względem państwa. Podkreśla się wyraźnie, iż wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Zabrania się dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32), także ze względu na płeć (art. 33). Zapewnia się poszanowanie odrębności obywateli należących do mniejszości narodowych (art. 35).

Konstytucja przyznaje obywatelom wolności i prawa osobiste (ochrona życia, wolność i nietykalność osobista, zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania i stosowania kar cielesnych (art. 40), domniemanie niewinności, prawo do sprawiedliwego procesu, ochrony życia prywatnego, decydowania o życiu osobistym, wolność sumienia i religii, prawa dziecka i instytucja Rzecznika Praw Dziecka, prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wolność myśli, zakaz cenzury prewencyjnej i koncesjonowania prasy), polityczne (wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się, prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, decydowaniu o składzie instytucji władzy państwowej poprzez uczestnictwo w wyborach, prawo do składania petycji, skarg na działanie przedstawicieli władzy), a także ekonomiczne, socjalne i kulturalne (wśród nich prawo do własności, dziedziczenia, pracy, rodziny, godnego poziomu życia, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, prawo do nauki i obowiązek szkolny, autonomia szkół wyższych, prawo dostępu do dóbr kultury, wolność badań naukowych i twórczości artystycznej, prawa konsumenta i lokatora).

Określone są sposoby ochrony wolności i praw (prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej, sądowa droga dochodzenia naruszonych wolności lub praw, zaskarżalność orzeczeń i decyzji, skarga do Trybunału Konstytucyjnego, wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich).

Do wymienionych w Konstytucji obowiązków obywatela względem państwa należą wierność Rzeczypospolitej Polskiej, konieczność przestrzegania jej prawa i ponoszenia na jej rzecz ciężarów i świadczeń publicznych, a także obrona Ojczyzny.”

Przykłady zakazanej prawem „cenzury prewencyjnej”

Działania zakazanej „cenzury prewencyjnej” w Polsce rozpoznajemy między innymi przez to, że w serwisach społecznościowych jest widoczne puste miejsce, w prezentowanym artykule lub filmie, zamiast: zdjęcia z filmu (czyt. kadr) lub zdjęcia artykułu.

Do wiadomości publicznej
Zgodnie z decyzją Dziennikarskie Biuro Śledcze, Polska

 

Piotr Royewski
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Polska, 4 styczeń 2018 rok, godz. 04:33

Podziel się informacją:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Flaker
 • Kciuk.pl
 • MySpace
 • Pinger
 • Twitter
 • Wahacz.pl
 • LinkedIn
 • Yahoo! Buzz
 • Bitacoras.com
 • BlinkList
 • Co-Robie.pl
 • Diigo
 • Grono
 • Gwar
 • Śledzik
 • Wykop
 • Add to favorites

Dodaj komentarz