Piotr Moskwa: 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” – Polacy, wywieszamy flagi biało-czerwone

Print Friendly, PDF & Email

Polacy, Siostry i Bracia !

Dziś w dzień 1 marca, Dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” – wywieszamy flagi biało-czerwone.
Pamięć o prawdziwych bohaterach jest istotna, dlatego, że „Żołnierze Wyklęci” byli żołnierzami antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy walczyli z bronią w ręku o Niepodległą Wolną Polskę – z kolejnym okupantem – Sowiecką Rosją, po zakończeniu II Wojny Światowej z Niemcami.
Przez długie lata prawda o „Żołnierzach Wyklętych”, polskich bohaterach – ludziach niezłomnych, była ukrywana przez OKUPANTA Polski, który twierdził, że byli oni bandytami.
O Niepodległą Wolną Polskę „Żołnierze Wyklęci” walczyli z ludźmi OKUPANTA takimi jak: regularna Armia Czerwona, oraz „polskimi żołnierzami” Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, „polskimi funkcjonariuszami” Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego etc.
Walczący z „Żołnierzami Wyklętymi” byli żydowscy bandyci pracujący w strukturach państwa polskiego bezpośrednio wyznaczeni przez Józefa Stalina – przywódcę Sowieckiej Rosji. W Polsce bezpośrednim wykonawcą rozkazu Józefa Stalina – mającym za cel niedopuszczenie do budowy Niepodległej Wolnej Polski, był bandyta z NKWD-UB Żyd Jakub Berman (nie zmienił nazwiska) kierujący działaniami Żydów z: UB – Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji, Wojska i innych instytucji, które zdominowali, kryjąc swoją prawdziwą tożsamość – imię i nazwisko, a przede wszystkim żydowskie pochodzenie i poglądy komunistyczne.
Pośród innych komunistycznych bandytów działających przeciwko Niepodległej Wolnej Polsce byli tacy Żydzi jak: Józef Światło vel Izaak Fleischfarb, oficer NKWD, wicedyrektor Departamentu X MBP, Józef Różański, oraz Jacek Różański vel Józef Goldberg, oficer NKWD i MBP, Julia Brystiger znana jako Krwawa Luna, funkcjonariuszka aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej, dyrektor departamentu V i III MBP, Zygmunt Bauman, agent-informator Informacji Wojskowej o pseudonimie „Semjon”, był w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW). Zygmunt Bauman przez 20 dni był dowódcą grupy, która wyróżniła się schwytaniem wielkiej ilości „bandytów”, czyli „Żołnierzy Wyklętych” – niezłomnych bojowników !
Polaków niezłomnych, czyli „Żołnierzy Wyklętych” – walczących z ludźmi OKUPANTA wciągano w zastawiane pułapki, robiono na nich obławy, dawano im fikcyjne amnestie, a złapanych albo tych którzy zgłosili się do władzy ludowej: torturowano bezlitośnie i mordowano.
Ocenia się, że w latach 1945-1956 w katowniach UB – więzieniach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zamordowano około 100 tysięcy bojowników walczących o Niepodległą Wolną Polskę. Blisko 20 tysięcy bojowników nie przeżyło śledztwa, kolejne tysiące bojowników zamordowano strzałem w potylicę, wiele tysięcy bojowników wywieziono do obozów w głąb Sowieckiej Rosji. Dokładne badania są cały czas utrudniane przez wrogie Polsce i Polakom czynniki, nadto z uwagi na niszczenie wszelkich dowodów zbrodni żydowskich dokonanych na Narodzie Polskim.
Dziś zatem znając prawdziwą historię walki polskich patriotów – Prawdziwych Polaków niezłomnych zwanych Żołnierzami Wyklętymi, którzy walczyli o Niepodległą Wolną Polskę – musimy szczególnie uczcić. Na znak naszej pamięci o bohaterach i szczególnej więzi – wywieśmy flagi biało-czerwone.

Data 1 marca święta „Żołnierzy Wyklętych” nie jest przypadkowa. Jak zauważył Jan Kurtyka z IPN, w tym dniu 1951 roku, w więzieniu na Mokotowie – wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którzy byli koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”

 

Cześć ich pamięci !
Chwała Bohaterom Polski !

 

Piotr Moskwa
Krytycznie: Na każdy temat
Patriotyczny Szczecin
Ruch Patriotyczno-Radykalny
Kalendarium Historyczne
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Szczecin, 1 marca 2018 rok, godz. 06:14

Podziel się informacją:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Flaker
 • Kciuk.pl
 • MySpace
 • Pinger
 • Twitter
 • Wahacz.pl
 • LinkedIn
 • Yahoo! Buzz
 • Bitacoras.com
 • BlinkList
 • Co-Robie.pl
 • Diigo
 • Grono
 • Gwar
 • Śledzik
 • Wykop
 • Add to favorites

Dodaj komentarz