Międzynarodowe DBŚ na tropie agentów Gestapo i NKWD w Polsce – Dziś nadal działają razem przeciwko Polsce ich spadkobiercy !

Print Friendly, PDF & Email

Świat. Europa. Polska. Ostatnie informacje zebrane przez dziennikarzy z m. in. Grupy Specjalnej „Delta”, Grupy Specjalnej X2 Inter. Delta i Super Comando „Scorpion” z Dziennikarskiego Biura Śledczego na terenie: Polski, Niemiec i Rosji potwierdzają trwanie umów zawartych przeciwko Polsce pomiędzy: GESTAPO i NKWD.

Śledząc bacznie określone działania podejrzanych ludzi, organizacji, instytucji – dziennikarze śledczy zebrali potężny materiał potwierdzający tezy, że trwa Wojna z narodem polskim z podziemia państwa polskiego, w którym zakonspirowali się ludzie – zmierzający do jego wymordowania.

Dziennikarze śledczy przebadali tysiące dokumentów z archiwów prywatnych, archiwów państwowych, które zostały zgromadzone przez ludzi z wielu państw. Zebrane informacje otworzyły zaskakujące wnioski:
1. Wojna z narodem Polskim trwa. 2. Udział w niej biorą spadkobiercy działalności z NKWD i Gestapo.

Przed i w czasie II Wojny Światowej: Geneza współpracy Niemiec i ZSRR na rzecz likwidacji państwa polskiego

Pierwsze spotkanie GESTAPO i NKWD miało miejsce w okresie międzywojennym 11 listopada 1938 roku. Opisane zostało m. in. w książce pt. Generalissimus.

W wyniku podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow i napadu na Polskę Niemiec i ZSRR w roku 1939 – Polska została podzielona na dwie okupowane części.

W dniu 23 września 1939 roku w Brześciu nad Bugiem odbyła się niemiecko-radziecka defilada z okazji zwycięstwa nad Polską. W dniu 28 września roku 1939 w Moskwie został podpisany traktat o granicach i przyjaźni między III Rzeszą i ZSRR. W ramach tego dokumentu dokonano czwartego rozbioru ziem polskich, ustalając granice na linii Sanu, Narwi, Pisy i Bugu.
W ramach traktatu ustalono współpracę Gestapo i NKWD polegającą na zwalczaniu wszelkich polskich organizacji niepodległościowych.

Tajny załącznik do traktatu tak opisywał współpracę dwóch okupantów: „Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu.”

Działania Niemiec i ZSRR stworzyły wzajemną współpracę policji i sił bezpieczeństwa – przeciwko Polsce. W ramach wspólnej okupacji Polski w latach 1939–1941 odbyły się Konferencje Gestapo – NKWD w Krakowie, Zakopanem, Brześciu i Przemyślu.

Celem Konferencji Gestapo – NKWD była kompleksowa wymiana doświadczeń i informacji w zwalczaniu polskiego ruchu oporu, eliminacji polskiej inteligencji i elity przywódczej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy oraz ZSRR po kampanii wrześniowej.

Wobec przeszłości i teraźniejszości

Wiele dowodów wskazuje na to iż zniszczenie gospodarcze Polski – poprzez likwidację przemysłu, przejęcie strategicznych zakładów, niszczenie tradycji i kultury, niszczenie języka polskiego – poprzez likwidację: szkół, bibliotek, antykwariatów, nadto niszczenie kościoła katolickiego, niszczenie polskiego handlu, niszczenie polskiej rodziny w Polsce – nie jest przypadkowe i ma ścisły związek z ludźmi, którzy najpierw realizowali wspólnie doktryny – wzajemnie kopiowane od siebie przeciwko Polsce – doprowadzając do powojennego zniewolenia kraju po II Wojnie Światowej.
Obecnie na mocy starego porozumienia i tej samej ideologii, w podstępnym trybie niemilitarnym – doprowadzili do przejęcia kontroli nad państwem polskim przez wymyśloną do tego celu Unię Europejską.

O tym wszystkim wiedzą doskonale ludzie, którzy jeździli z Polski na spotkaniach Klubu Bilderberg, Komisji Trójstronnej itp. antypaństwowych tworów.

Brak rozliczenia zbrodni – powoduje iż odrodził się w Polsce Faszyzm i Komunizm. W podziemiu państwa trwa eksterminacja Narodu Polskiego.
Proces ten można zahamować jedynie przez pełne i konsekwentne działania prowadzące do ujawniania zakonspirowanych wrogów Polski i ich osądzenie. Polskę można uczynić krajem: suwerennym i wolnym, jednak w tym celu potrzebne jest zjednoczenie obywateli Polski – przeciwko jej wrogom.

 

Międzynarodowe
Dziennikarskie Biuro Śledcze
Poznań – Wydział Kryminalny
Ściganie Zbrodni Stalinowsko-Komunistycznych Przeciwko Narodowi Polskiemu i Narodom Europy
Przestępstwa sądowe, bez przedawnienia, czas ścigania okres: 1945-2014
Polska, 5 sierpień 2014 rok, godz. 13∶29

Podziel się informacją:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Flaker
 • Kciuk.pl
 • MySpace
 • Pinger
 • Twitter
 • Wahacz.pl
 • LinkedIn
 • Yahoo! Buzz
 • Bitacoras.com
 • BlinkList
 • Co-Robie.pl
 • Diigo
 • Grono
 • Gwar
 • Śledzik
 • Wykop
 • Add to favorites

Dodaj komentarz