Piotr Moskwa: Bycie Prawdziwym Polakiem wobec tego, co się w Polsce dzieje oznacza: patriotyzm i nacjonalizm, odwagę, chwałę i zagrożenie dla życia

Print Friendly, PDF & Email

Pamięć i Chwała Bohaterom zamordowanym za Polskę !
Oddajmy cześć: Januszowi Kurtyce, Sławomirowi Petelickiemu, Bohdanowi Porębie, Andrzejowi Lepperowi, Dariuszowi Ratajczakowi, Kazimierzowi Świtoniowi i wielu innym patriotom polskim.

Polacy, Rodacy !

Biorąc pod uwagę, że w serii morderstw wielu ludzi oddanych Polsce – Prawdziwych Polaków nie ma przypadku, musimy dokładnie wiedzieć iż w Polsce trwa tajna żydowska OKUPACJA, która za tymi zbrodniami stoi.

Dziś musimy wiedzieć dokładnie iż wszystko, co się stało złego z państwem polskim – spowodowano z premedytacją, aby nam zniszczyć Polskę, następnie przejąć na własność. Zgodnie z tym spiskowcy ustalili zniszczyć: całą gospodarkę, rabując ją i plądrując, potajemnie wyprzedać ziemię polską z naszymi polami i lasami, zniszczyć naszą historię, tradycję, kulturę, wiarę chrześcijańską, rodzinę i naszą tożsamość narodową, patriotyzm i nacjonalizm. Władza OKUPACYJNA działa w ramach przejęcia wszelkiej władzy i mediów, kontrolując policję i namiastkę wojska (czytaj: zdemontowali Wojsko Polskie), korumpując ludzi przez co zostali ich wspólnikami, współpracując nadto z KOLABORANTAMI – świadomymi i tymi, co nie rozumieją iż są ogłupiani wrogą PROPAGANDĄ z telewizji, radia i prasy – pod kontrolą żydowskiego OKUPANTA.
Żadne Wybory nic w takiej rzeczywistości nie zmienią – nigdy w Polsce.
Aby zmienić każdy SYSTEM potrzeba się Polakom natychmiast zjednoczyć.
Polacy muszą się zjednoczyć jako obywatele kraju jako SUWEREN !

Jako iż nic nie dzieje się bez przyczyny musimy sprawy nazywać po imieniu i wskazywać iż za tym wszystkim stoją Żydzi-Syjoniści, prowadzący antyludzką rasistowską naukę z TALMUDU, plemię żmijowe, które Mojżesz prowadził po pustyni lat 40-ści.
Biblia: Świadectwo o nich dał Jezus Chrystus w następujących słowach: „Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; on ci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”
Kolejno zacytować potrzeba słowa Tacyta: „Prawa żydowskie stoją w sprzeczności do praw wszystkich innych narodów. Pogardzanym jest u nich wszystko, co dla nas jest święte i odwrotnie: miłe jest wszystko, co w nas obrzydzenie wzbudza. Żyją ściśle zespoleni, wspierając się nawzajem, nienawidząc natomiast obcych i rozkładając ich.”
Voltaire: „Znajdziecie w Żydach jedynie barbarzyński naród, który przez długi czas łączył skąpstwo z najbardziej obrzydłymi zabobonami i nieprzezwyciężoną nienawiścią do ludów, które ich tolerują i na których żydzi się bogacą.”
„Nie byłbym ani trochę zdziwiony, gdyby ten naród stał się śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości.”

O Żydach-Syjonistach w Polsce pisało i mówiło dużo znanych ludzi:
Otto von Bismarck: „Po co Pan Bóg stworzył żydów polskich, jak nie po to, abyśmy z nich mieli służbę szpiegowską ?”
Otto von Bismarck: „Bezmyślność charakteru polskiego pod względem dóbr doczesnych czyniła zawsze z Polski eldorado dla Żydów.”
Helmut von Moltke: „Żydzi zawsze i wszędzie tworzą państwo w państwie, a w Polsce stali się głęboko jątrzącą raną na ciele tego pięknego kraju.”
Roman Dmowski: „Antysemityzm to protest przeciw potędze Żydów i ich zabójczemu wpływowi na społeczeństwo europejskie.”
Stanisław Staszic: „Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza dla Polski, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swoich ojców… tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę.”
Jan Matejko: „Wy hebrajczycy, żyjąc w naszym kraju od wieków, nie poczuwacie się do szlachetniejszych dla kraju uczynków, wynoście się !”
Kazimierz Wielki: „Żydzi są prawdziwymi nieprzyjaciółmi naszej wiary chrześcijańskiej.”, „Cel żydowskiej przewrotności do tego zmierza, aby dobra i majętności chrześcijan zawsze uszczuplać i wydrzeć.”
Władysław Jagiełło: „Przewrotna perfidia żydowska zawsze była i jest przeciwna i wroga dla chrześcijan i nie tylko co do wiary i do ciała, ale także najsilniej zmierza do rozdrapywania posiadłości i przywłaszczania majętności.”
Bolesław Prus: „Ileż to razy wobec Polaków i Rosjan socjaliści żydowscy czy nacjonaliści wykrzykiwali, że: „Polska jest trupem gnijącym, a Polacy rasa znikczemniała”. Lecz jeżeli Polska jest trupem, czymże wy jesteście ? Czy nie tym robactwem, które wywołuje gnicie ?”
gen. Rowecki ps. Grot: „Ujawniło się, że ogół żydowski we wszystkich miejscowościach, a już w szczególności na Wołyniu, Polesiu i Podlasiu (…) po wkroczeniu bolszewików rzucił się z cała furią na urzędy polskie, urządzał masowe samosądy nad funkcjonariuszami Państwa Polskiego, działaczami polskimi, masowo wyłapując ich jako antysemitów i oddając na łup przybranych w czerwone kokardy mętów społecznych.”
gen. Sikorski: „Dlaczego jednak dotąd oficjalne koła żydowskie nie potępiły jawnej zdrady i innych zbrodni, jakich się wobec Polaków i polskich obywateli dopuszczali przez cały czas okupacji sowieckiej ?”
Maria Dąbrowska: „UB, sądownictwo są całkowicie w ręku Żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków.”
Jan Długosz: „Żydzi mieszkający w Krakowie, zamordowali polskie dziecię i w jego krwi spełniali obrzydliwe praktyki, na kapłana, wiozącego kwiaty do chorego rzucali kamieniami.”
Jan Długosz opisuje tu mord rytualny !

George Sand: „Żydzi bogactwo zawdzięczają swej prymitywnej chciwości. Ze swym hardym sercem w stosunku do innych ras chcą uczynić siebie królami świata.”
Ryszard Wagner: „Żydzi zdobyli wpływ na nasze życie umysłowe, co objawia się w załamaniu i sfałszowaniu naszych najwyższych tendencji kulturowych.”
Denis Diderot: „Ty, zły i brutalny narodzie, podły i wulgarny ludzie, niewolnicy godni jarzma, które dźwigacie… Idźcie, weźcie swoje księgi i odejdźcie. Talmud nauczył żydów kraść własność chrześcijan, uważać ich za dzikie bestie, popychać ich w przepaść… zabijać ich bezkarnie i co rano rzucać w nich bluźnierstwem.”
TALMUD – naucza rasizmu !

Antoni Słonimski – żydowski poeta: „Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.”
Hilary Cotter: „Komunizm i judaizm to jedno i to samo.”
Komunizm-Bolszewizm powołali do życia Żydzi-Syjoniści w Rosji, aby ją unicestwić i inne narody !

Wilhelm II – władca Niemiec w okresie roku 1922: „Żyd nie może być prawdziwym patriotą. On jest czymś, jak złośliwy owad. Trzeba go trzymać z dala od miejsc, gdzie mógłby czynić szkody – nawet za pomocą pogromów, jeśli trzeba ! Żydzi są odpowiedzialni za bolszewizm w Rosji, a także w Niemczech. Byłem zbyt pobłażliwy dla nich w czasie mego królowania i żałuję życzliwości, jaką okazywałem żydowskim bankierom.”
J . Nordman: „Żydzi należą tak do państwa, którego są obywatelami, jak tasiemiec jest obywatelem pacjenta.”
Savary: „Mówią: wpadł w ręce żydowskie. Oznacza to zupełny koniec.”
Polska wpadła w ręce żydowskich syjonistów, po tym jak w nie wpadła Rosja.

Giordano Bruno: „Żydzi są rasą działającą na podobieństwo dżumy i cholery, rasą dla ogółu tak niebezpieczną, że zasłużyła na wytępienie, zanim się jeszcze zrodziła. Żydzi są wyrzutkiem ludzkości, najbardziej zepsutym i niegodziwym narodem na świecie, o mentalności i skłonnościach najpodlejszych i najbrudniejszych.”
Franciszek Liszt: „Nadejdzie dzień, gdy wszystkie narody, wśród których zamieszkują Żydzi, będą musiały podnieść kwestię wygnania ich ! Kwestię rozstrzygającą między życiem i śmiercią, zdrowiem i chroniczną chorobą, spokojem i nieustanną gorączką społeczną.”
Maria Teresa: „Nie znam gorszej dżumy dla państwa od narodu, który przez oszustwa, lichwę i umowy pieniężne przyprowadza lud do stanu żebraczego oraz wykonuje wszystkie czyny, którymi uczciwy człowiek się brzydzi. Wobec tego, należy ich jak najmożliwiej od nas (odtąd) wstrzymywać i liczbę ich zmniejszać.”
Karol Marks: „Co jest podstawą żydostwa ? Korzyść własna. Co jest świeckim obyczajem żydów ? – Szachrajstwo. Co jest istotnym bogiem żydów ? Pieniądz.”

Tak zatem już wiedząc doskonale z kim mamy do czynienia ?
Chrońmy nasze rodziny, nasze interesy. W tym wszystkim nie zapominajmy iż jesteśmy Polakami i Polskę musimy chronić, jako Nasz Dom. To My Polacy tu jesteśmy GOSPODARZAMI od wieków !
Polskę naszą Polaków do stanu sprzed roku 1989-go musimy natychmiast przywrócić, zaś prawa i rządzenie z Konstytucją Polską – napisaną przez Polaków.
Jako, że władza nad Polską jest nielegalna od 22 lipca 1944 roku, potrzeba wrócić do kontynuacji władzy II RP, która została przerwaną II Wojną Światową, spiskiem żydowskim, czyli tajną OKUPACJĄ.

Na potrzebę odrodzenia Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości:
Wszystkie morderstwa i przestępstwa wszelkie – potrzeba skrupulatnie dokumentować, bowiem wkrótce przejdziemy do masowych aresztowań, osądzeń, konfiskaty zrabowanych majątków – na drodze: EGZEKUCJI I KARY, w przypadku ucieczki – ścigania międzynarodowym nakazem aresztowania i EKSTRADYCJI.
Wyłapiemy wszystkich morderców, spiskowców, wrogów, kolaborantów i zleceniodawców.
Skażemy wszystkich na kary więzienia od lat: 15-50-ciu. Pójdą na ciężkie roboty publiczne.
Skażemy ich na dożywocie, a jeśli przywrócimy Karę Śmierci, jak za Witosa, karę orzekaną za: spisek, zdradę, korupcję, zbrodnię – egzekucje zostaną wykonane, w majestacie Nowej Polski – Wolnej i Sprawiedliwej.

 

Piotr Moskwa
Polski Ruch Oporu Narodowego – Sierpień 2014
Polska, 14 kwiecień 2015 rok, godz. 12∶56

Podziel się informacją:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Flaker
 • Kciuk.pl
 • MySpace
 • Pinger
 • Twitter
 • Wahacz.pl
 • LinkedIn
 • Yahoo! Buzz
 • Bitacoras.com
 • BlinkList
 • Co-Robie.pl
 • Diigo
 • Grono
 • Gwar
 • Śledzik
 • Wykop
 • Add to favorites