Polska pod OKUPACJĄ militarną miała swój rząd II RP i Polskie Państwo Podziemne oraz struktury zbrojne polskiego ruch oporu

Print Friendly, PDF & Email

W czasie każdej OKUPACJI państwa musi mieć ono dla ochrony swoich interesów: rząd i administrację, różne struktury ruchu oporu, gotowe na rozkaz stanąć do walki zbrojnej z OKUPANTEM.

II Wojna Światowa. Okres OKUPACJI i struktury państwa polskiego

Wszyscy Polacy muszą pamiętać iż mieliśmy już w historii rząd II RP na uchodźstwie w latach 1939-1990 (na emigracji), mieliśmy też Polskie Państwo Podziemne. Dokładnie dnia 27 września 1939 roku powołano do życia Służbę Zwycięstwu Polski – początek Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne działało przez lata 1939-1945. Polskie Państwo Podziemne powstało z konieczności: odtworzenia sił zbrojnych, powrotu społeczeństwa do normalnej działalności politycznej, reaktywowania polskiej administracji. W ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego powstały struktury oporu i działało szereg organizacji zbrojnych walczących z OKUPANTEM. Każdy Polak dziś wie iż w czasie OKUPACJI symbolem walki z OKUPANTEM był znak Polski Walczącej. Symbol Polski Walczącej to znak w kształcie kotwicy, gdzie litera P – oznacza Polskę, litera W – oznacza walkę.

1989-2015 cicha wojna z narodem polskim. Okres OKUPACJI niemilitarnej

W roku 1989 Polacy zostali zdradzeni przez rządzących po układzie z Magdalenki oraz „Okrągłym Stole” i są ponownie po OKUPACJĄ. Tym jednak razem OKUPACJA jest ukryta. Z racji Zdrady Polski przez ludzi udających Polaków, a w rzeczywistości mających obce pochodzenie – nie można uznać iż w roku 1990-tym nastąpiło rozwiązanie rządu II RP na uchodźstwie.

Z uwagi na Polską Rację Stanu należy bronić interesów Polski i jej obywateli – przed wrogami, zdrajcami i kolaborantami.

Dowody działań cichego OKUPANTA

W ramach skrytobójczej wojny z narodem polskim przez OKUPANTA, którym jak się okazuje są zakonspirowani ludzie w strukturach państwa – o obcym pochodzeniu, od roku 1989-go dokonano: zniszczenia całego przemysłu ciężkiego, zniszczono i rozgrabiono całą gospodarkę, niszczy się: rodzinę polską, handel, rolnictwo, górnictwo, szkolnictwo, kościół chrześcijański, sprzedaje się cichaczem ziemię polską itd. W ramach OKUPACJI niemilitarnej wynaradawia się Polaków zabierając im odwieczne prawo do własnej ziemi polskiej, której są właścicielami od lat 4 tysięcy jako Słowianie, a nawet w świetle nowych badań 7 tysięcy.

Historia się powtarza. Historia przestanie się powtarzać jak rządy w Polsce i wszelkie urzędy obejmą Polacy z pochodzenia, synowie i córki ziemi polskiej.
Nie pozwolimy więcej na powtórkę tragedii milionów Polaków – wydając nowe dokumenty obywatelom, w których będzie zapis: 1. Obywatelstwo, 2. Pochodzenie.
Każdy, kto ukryje swoje pochodzenie otrzyma 10 lat bezwzględnej kary więzienia.

W ważnym interesie Polski i Polaków

 

Piotr Moskwa
Zjednoczona Organizacja Narodowa – Sierpień 2014
Polska, 10 marzec 2015 rok, godz. 11∶12

Podziel się informacją:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Flaker
 • Kciuk.pl
 • MySpace
 • Pinger
 • Twitter
 • Wahacz.pl
 • LinkedIn
 • Yahoo! Buzz
 • Bitacoras.com
 • BlinkList
 • Co-Robie.pl
 • Diigo
 • Grono
 • Gwar
 • Śledzik
 • Wykop
 • Add to favorites

Dodaj komentarz