Konfederacja – koncesjonowana partia antysystemowa utworzona przez Żydów

Print Friendly, PDF & Email

Historia krótka partii kontraktowych z władzą, czyli marionetki antysystemowe

Konfederacja jest wytworem systemu, który buduje fikcyjną opozycję. W ten sposób utrwalana jest niezmiennie władza narzucona Polakom od czasów Józefa Stalina, który utworzył PKWN – odezwę Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ogłoszoną 22 lipca 1944 roku. W rzeczywistości w Polskim Sejmie rządziła Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia komunistyczna, wspierana przez Polską Partię Socjalistyczną (PPS), przy udziale marionetkowych partii opozycyjnych. W wyniku zjednoczenia PPR i PPS w dniu 15 grudnia 1948 roku powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), obejmując kierowniczą rolę polityczną i rządową w Polsce. Dla równowagi przy PZPR działały partie koncesjonowane – opozycyjne. Takie partie jak Stronnictwo Demokratyczne i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe były partiami sojuszniczymi dla komunistów, tworząc fikcyjną opozycję. Obecnie takie partie nazywamy partiami: koncesjonowanymi, marionetkowymi, antysystemowymi, opozycyjnymi.
W rzeczywistości są to partie działające z systemem, bo są wytworzone przez system.
Do partii kontraktowych można z całą pewnością zaliczyć – antysystemowy ruch Kukiz 15 wytworzony przez system, który dostał się do Sejmu.

W rzeczy samej wszystkie partie i ruchy, które grają w Polsce opozycję do władzy – wcześniej tą władzą byli lub są kreowane przez system jako antysystemowe.
W ten sposób system utrzymuje iluzję, że w Polsce rządzą Polacy, a wszelkie zmiany w sferze politycznej są naturalną walką polityczną.

Zjednoczony naród może zmienić każdy system

Dopóki Polacy nie zaczną działać radykalnie i nie utworzą polskiej partii bez Żydów i udziału systemu lub innego znaczącego ruchu, który będzie w stanie zmienić stalinowski system zarządzania Polską, to cały czas Polska nie będzie rządzona przez Polaków.
Polska nie jest krajem wolnym i suwerennym. Mamy jedynie niepodległość, którą możemy stracić, tym samym Polskę. Jak się Polacy nie zaczną szanować i jednoczyć w słusznej sprawie, aby władzę nad Polską odzyskać póki nie jest za późno, to w następnym czasie będą ponownie o Polskę musieli walczyć zbrojnie.
Historia musi nas Polaków uczyć, aby powtórzyć się nie mogła !

Przeczytaj teraz historię, dlaczego Żydzi mają władzę nad Polakami. Przykład kolejny znajdziesz w artykule pt. Piotr Moskwa: Polacy są słabi, bo nie mają silnych organizacji narodowych – Żydzi się jednoczą z Żydami. Kontrolują też polskie organizacje narodowe !
https://www.infoekspres.pl/2018/10/11/silnych-organizacji-narodowych-zydzi-sie-jednocza-z-zydami-kontroluja-tez-polskie-organizacje-narodowe/

 

Piotr Moskwa
Krytycznie: Na każdy temat
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne Sp. z o. o. w budowie
Polska, 25 październik 2019 rok, godz. 07:11

Dodaj komentarz