„Koalicja Polska wolna od 5G” przesłała do suwalskiego ratusza petycję w sprawie technologii 5G. Członkowie koalicji chcą, by rada miejska przyjęła uchwałę w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Jak możemy przeczytać w petycji, technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, której nie da się uniknąć. Tysiące niezależnych badań naukowych potwierdzają, że niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. Do udokumentowanych skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne lub neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki), rozszczelnienie bariery krew-mózg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny, uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia, nadwrażliwość elektromagnetyczna (electrohypersensitivity – EHS) i wiele innych.

– Jak ludzie i inne organizmy żywe zareagują na eksperyment, jakim jest de facto wprowadzenie 5G, nikt nie jest w stanie dziś określić. Mimo to operatorzy już uruchamiają tę technologię, lub jej testy, w wielu polskich miastach. Fale milimetrowe wymagać będą ogromnego zagęszczenia nadajników, które zgodnie z wymogami technologii 5G, będą instalowane co 20 – 150 metrów na latarniach, słupach, przystankach i budynkach w całej gminie, w ciągu najbliższych kilku lat – informują w petycji członkowie „Koalicji Polska wolna od 5G”.

Koalicja chce, by suwalska rada miejska wyraziła w uchwale swoje negatywne stanowisko wobec wielokrotnego zwiększenia dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego i wprowadzania standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku.

„Koalicja Polska wolna od 5G” zaleciła, by władze Suwałk zdemontowały istniejące sieci Wi-Fi w szkołach i wykonały nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe eternetowe bądź światłowodowe, a także zaleciły przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych.

Petycją zajmą się suwalscy radni.