Piotr Moskwa: Prawda jest bronią ostateczną !

Kto myśli, że żydowska Konfederacja uwolni kraj od okupanta się myli. Kto poparł i popiera żydowską Konfederację jest Żydem, głupcem, albo zdrajcą. Kto dziś jest za stacjonowaniem wojska amerykańskiego w … Read More